Лидер в добива, преработването и търговията с мрамор, риолит, варовик, гранит. Инструменти и консумативи

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Производство, Търговия
И на други 2 места в: Брацигово, Пловдив
http://www.riolit.com http://yellowpages.bg/bg/members/mramor-riolit-b/